วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

ฟังเพลงดำเนินจ๋า - สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง ดำเนินจ๋า

ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญ

โอ้ ดำ เนิน
เธอสวย เหลือเกิน
ดำเนิน ของ พี่
ใน โลก นี้
พี่ขอ รักเธอ คนเดียว ไม่ ลืม
โอ้ ดำ เนิน
เราเคย รักกัน สวรรค์ ดุด ดืม
พี่ ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม
ไม่ลืม ดำ เนิน
อย่าให้พี่ หลงรัก อย่าให้พี่ หลงฝัน
อย่าให้พี่ หลงเพ้อ
เพราะเธอ มาทำ ห่างเหิน
อย่าให้พี่ ชอกช้ำ
ด้วยการ ที่น้อง ทำเมิน
พี่รักน้อง เหลือเกิน
พี่รัก ดำเนิน ด้วยใจ
โอ้ ดำ เนิน
เธอสวยเ หลือเกิน
สวยน้อย เมื่อไหร่
พี่ นี้รัก ปักใจ
ถึงแม้ ชีพวาย ไม่ลืม ดำเนิน
ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม
ไม่ ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม
ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม
ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม
ไม่ ลืม ไม่ลืม ดำ เนิน

ฟังเพลงน้ำค้างเดือนหก - สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง น้ำค้างเดือนหก

ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญ

ดนตรี

น้ำ ค้าง เดือนหก ตกแล้ว
น้องเอย น้องแก้ว เจ้าไม่หนาว บ้างหรือไร
เมื่อไหร่จะหา เพื่อนมา ช่วยจับคันไถ
รู้ตัว หรือเปล่าว่าใคร คนหนึ่ง ชอบ น้อง
น้ำ ค้าง ที่หยาด จากฟ้า
เหมือนเป็น สัญญา ปรารถนา คู่รักครอง
หากพี่เสนอ แล้วเธอ ไม่ตอบสนอง
น้ำค้างคงเป็น น้ำคลอง คู่ครอง คงเป็น คู่จาง
ห้อง จะกลายเป็นรังหนู
เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง
ข้าว ที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง
ก็เหมือนก้อนดินที่วาง อยู่ตาม ท้อง นา
น้ำ ค้าง เดือนหก ตกแล้ว
วับวาว เหมือนแก้ว พรั่งพราวแพรวบนยอดหญ้าคา
แม่ หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา
ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง

ดนตรี

น้ำ ค้าง เดือนหก ตกแล้ว
น้องเอย น้องแก้ว เจ้าไม่หนาว บ้างหรือไร
เมื่อไหร่จะหา เพื่อนมา ช่วยจับคันไถ
รู้ตัว หรือเปล่าว่าใคร คนหนึ่ง ชอบ น้อง
น้ำ ค้าง ที่หยาด จากฟ้า
เหมือนเป็น สัญญา ปรารถนา คู่รักครอง
หากพี่เสนอ แล้วเธอ ไม่ตอบสนอง
น้ำค้างคงเป็น น้ำคลอง คู่ครอง คงเป็น คู่จาง
ห้อง จะกลายเป็นรังหนู
เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง
ข้าว ที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง
ก็เหมือนก้อนดินที่ วาง อยู่ตาม ท้องนา
น้ำค้าง เดือนหก ตกแล้ว
วับวาว เหมือนแก้ว พรั่งพราวแพรวบนยอดหญ้าคา
แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา
ถึงใครจะ มองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง..

ฟังเพลงหนาวจะตายอยู่แล้ว - สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง หนาวจะตายอยู่แล้ว

ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญ

หนาวจะตายอยู่แล้ว
น้องแก้ว ไยไม่เห็นใจบ้าง
รับรัก พี่หน่อยน้องนาง
เห็นใจพี่บ้าง เถิดแม่คุณ

ห่มผ้าใครหรือว่าหนาวคลาย
ผิงไฟใครว่าทำให้อุ่น
แม้นหนาวรักเป็นทุน
กอดใครก็ไม่อุ่นเหมือนกอดน้องนาง

... หนาวจะตายอยู่แล้ว
น้องแก้วไยไม่เห็นใจบ้าง
หากแม้น ได้กอดน้องนาง
ก็เหมือนได้กินเป็ดย่าง ไฟแดง

ขอหมั่นเอาไว้ก่อนเถิดน้อง
เดือนสิบสองพี่จะมาขอแต่ง
แม้นสินสอดเจ้าแพง
พี่บ่มีเงินแต่งหรอกน้องเอย

... หนาวจะตายอยู่แล้ว
น้องแก้วไยไม่เห็นใจบ้าง
หากแม้น ได้กอดน้องนาง
ก็เหมือนได้กินเป็ดย่าง ไฟแดง

ขอหมั่นเอาไว้ก่อนเถิดน้อง
เดือนสิบสองพี่จะมาขอแต่ง
แม้นสินสอดเจ้าแพง
พี่บ่มีเงินแต่งหรอกน้องเอย

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail