วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฟังเพลงดาว - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง ดาว

ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง

โอ้ ดาว ไร้ราคีคาวช่างงามล้ำค่า
เย้ยอื่นดาริกา อยากสอยดาวมา แนบใจ

เฝ้า มอง หัวใจร่ำร้องเพียงมองฝันใฝ่
เฝ้า แต่ ตรมฤทัย หม่นหมองดวงใจ เศร้าซม

รัก ดาว รัก ดาว ชั้นพรหม
บุญจึง ไม่สม ต้องขื่นขม ตรม ทรวง ใน

โอ้ ดาว ขอรักดาวจนชีวันหาไม่
ขอ โปรด ดาวเห็นใจ ชุบดวงฤทัยพี่เถิดดาว

รัก ดาว รัก ดาว ชั้นพรหม
บุญจึง ไม่สม ต้องขื่นขม ตรม ทรวงใน

โอ้ ดาว ขอรักดาวจนชีวันหาไม่
ขอโปรดดาวเห็นใจ ชุบดวงฤทัยพี่เถิดดาว

ฟังเพลงสวรรค์มืด - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง สวรรค์มืด

ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง

ฟ้ามืดสวรรค์มัว
นึกเกรงน่ากลัว
อก รัว ใจ สั่น
ดั่ง ตะวัน สูญ สิ้น
สวรรค์รำไรยามไร้จันทรา
มืดฟ้ามัวดิน
น้ำตาหลั่งริน กล้ำกลืน
..เหลือเพียงหัวใจ
รักอันสดใส
อยู่ไหนกันเล่า
ช่วย ปลอบ เรายิ้มชื่น
สวรรค์จะมัวสลัวเพียงใด
ไม่หายคลายคืน
รักคงยั่งยืน มิ คลาย
..เปรียบ รัก คน จน
เหมือนวิมานตระการ พ้น
สร้างอยู่ บน ทราย
ตราบฟ้าดิน ม-ลาย
แต่ รัก ไม่หาย
ไม่ คลาย โรยรา
..รักกันซื่อตรง
แล้วคงสักวัน
สวรรค์สว่าง
ช่วยส่องทาง รัก ข้า
คอยหาดวงใจ
ดังไร้ตะวัน คอยแสงจันทรา
ขอจงเมตตาสวรรค์ มืด
ดนตรี....
..เปรียบ รัก คน จน
เหมือนวิมานตระการ พ้น
สร้างอยู่ บน ทราย
ตราบฟ้าดิน ม-ลาย
แต่ รัก ไม่ หาย
ไม่ คลาย โรยรา
..รักกันซื่อตรง
แล้วคงสักวัน
สวรรค์สว่าง
ช่วยส่องทาง รัก ข้า
คอยหาดวงใจ
ดังไร้ตะวัน คอยแสงจันทรา
ขอจงเมตตาสวรรค์ มืด..

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail