วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฟังเพลงบุหงาปัตตานี - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง บุหงาปัตตานี

ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง

โอ้บุหงาปัตตานีที่รักเอย เจ้างามน่าเชย น่าภิรมย์ชมชื่น ดวงยิหวาพาใจ
พี่ใฝ่ฝันทุกคืน พี่ต้องตรมขมขื่น ทุกข์ใจหมองเศร้า

โอ้บุหงาปัตตานีที่รักเอย พี่นอนละเมอใฝ่คนึงถึงเจ้า โอ้บุหงาพาใจ
ให้คิดถึงไม่เบา พี่คร่ำครวญถึงเจ้า ทุกวันเวลา

โอ้บุหงาปัตตานี ฮา... บุหงาปัตตานี พี่รักเธอ พี่รักเธอ พี่รักเธอ พี่รักเธอ
ยิ่งกว่าชีวา พี่ขอสัญญา พี่ขอสัญญา พี่ขอสัญญา จะรักเธอจนตาย

โอ้บุหงาปัตตานีที่รักเอย เจ้างามน่าเชย น่าภิรมย์ไม่หน่าย โอ้บุหงาตานี
พี่ขอรักไม่คลาย พี่มอบดวงฤทัย ให้กับบุหงาปัตตานี

ฟังเพลงดอกแก้ว - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง ดอกแก้ว

ศิลปิน สุเทพ วงศ์กำแหง

แก้ว ดอก นี้ หอม ยวนฤดี
พี่อยู่ทุกวัน กลิ่น เจ้านั้น
สัมพันธ์ใจพี่ ปองภักดีเสมอ
น้อง งามผ่องพรรณ
ทุกคืนพี่เพ้อ พี่รักเธอ
พี่รักเธอ ด้วยวิญญาณสะท้านใจ
แก้ว ใจ จ๋า รู้ตัวไหมว่า
งาม น่าภิรมย์ โอ พระพรหม
คงปั้นเสกสรรให้สดใส
สวย ปน โศก หวาน ปน เศร้า
ยั่วเย้าใจ แก้ว ผ่อง ใส
แม้อยู่ใน ความมืดเอย

(ดนตรี.....)
แก้ว ใจ จ๋า รู้ตัวไหมว่า
งาม น่าภิรมย์ โอ พระพรหม
คงปั้นเสกสรรให้สดใส
สวย ปน โศก หวาน ปน เศร้า
ยั่วเย้าใจ แก้ว ผ่อง ใส
แม้อยู่ใน ความมืดเอย.......

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail