วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฟังเพลงเหมือนไม่เคย - ธานินทร์ อินทรเทพ

เนื้อเพลง เหมือนไม่เคย

ศิลปิน ธานินทร์ อินทรเทพ

เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอ้กา
ร่ำ ๆ ใจรอน ๆ อกสะท้อนอ่อนใจข้า
ดวงใจใยหนี้หน้า โถแก้วตามาหมางเมิน....

* รู้มั้ยใครซ้ำเท่าเหมือนที่เศร้าเจ้าห่างเหิน
เคยแนบแอบอกเดินกลับหมางเมินเหมือนไม่เคย
แจ้ว ๆ จำนันจายกดินฟ้ามาอ้างเอ่ย
แรมลามาละเลยเหมือนไม่เคยเลยหรือไร....

(ซ้ำ *)

ฟังเพลงพี่ยังรักเธอไม่คลาย - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง พี่ยังรักเธอไม่คลาย

ศิลปิน สุเทพ วงศ์กำแหง

BbIntro...
..ถึง อย่าง ไร พี่ ยัง
รักเธอไม่คลาย
ตราบ ชีพ นี้
วอด วาย เป็นเถ้าถ่าน
ก็ จะ ขอ รัก
จะ ขอ รัก ด้วย วิญญาณ
แทรก สายลมโชยผ่าน
เคล้าเคลียนงคราญ ไม่ห่างไกล
..สาย ลม พริ้ว จูบ เธอ
มิ ใช่ อื่น ใด
โปรด จำ ไว้ นั่น คือ ลมจูบจากพี่
เป็น สัญญาว่ารัก ด้วยจิตใจภักดิ์
ยิ่งชีวี พี่ ขอเพียงไมตรี
แม้เพียงธุลี ก็ ชื่น ใจ
(ดนตรี.....)
..สาย ลม พริ้ว จูบ เธอ
มิ ใช่ อื่น ใด
โปรด จำ ไว้ นั่น คือ ลมจูบจากพี่
เป็น สัญญาว่ารัก ด้วยจิตใจภักดิ์
ยิ่งชีวี พี่ ขอเพียงไมตรี
แม้เพียงธุลี ก็ ชื่น ใจ

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail