วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฟังเพลงแสงเทียน - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง แสงเทียน

ศิลปิน สุเทพ วงศ์กำแหง

จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน
โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ
ต่างคนเกิดแล้วตายไป ชดใช้เวรกรรมจากจร

นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา หนีปวงโรคาที่เบียดเบียน
แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน

เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่า ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน
จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียน โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย โรครุมเร่าร้อนแรงโรย หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ

ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา แสงเทียนบูชาจะดับพลัน แสงเทียนบูชาดับลับไป

ฟังเพลงคำคน - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง คำคน

ศิลปิน สุเทพ วงศ์กำแหง

..พี่ ระทม อยู่ เดียว ดาย
ความ สุข ที่ หมาย คลาย คืน
เจ้า ลืม รักเคยภิรมย์ ชม ชื่น
เพียงฟังน้ำคำคนอื่น
เจ้าคืนสัญญาแห่งใจ
อันคำคน เวียนวน ลอย ลม
ควรหรือเจ้ามาเศร้าตรม
เอาอารมณ์ของตัวเป็นใหญ่
เก็บมาวู่วาม
หลงลืมแม้ความยับยั้งชั่งใจ
ตัด เยื่อ ตัด ใย
ทอดทิ้งไป ให้พี่ ตรม

..เจ้า คิดเอาแต่ใจ ตน
ลืม เหตุลืมผลงายงม
แต่ เพียงน้ำคำวาจา ปรารมย์
ควรหรือยึดเอามาตรม
ระทมแล้วเลยเปลี่ยนไป

..อัน อารมณ์ หากเหนือ เหตุ ผล
ความ แค้นก็แน่นกมล
กลายเป็นคนคิดสั้นไปได้
หัก ความระทม
ยกเอาอารมณ์หนีให้ห่างไกล
จะ เห็น หัว ใจ
แล้วจะรักใคร เจ้าเอย

(ดนตรี......)
..อัน อารมณ์ หากเหนือ เหตุ ผล
ความ แค้นก็แน่นกมล
กลายเป็นคนคิดสั้นไปได้
หัก ความระทม
ยกเอาอารมณ์หนีให้ห่างไกล
จะ เห็น หัว ใจ
แล้วจะรักใคร เจ้า เอย...

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail