วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฟัง เพลงรักคุณเข้าแล้ว - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง รักคุณเข้าแล้ว

ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง

ดนตรี 7 Bars..5...6...
7..รักคุณเข้าแล้ว เป็น ไร
รักจนคลั่งไคล้ จริงจัง
คุณ รักใครหรือยัง ฉันใด
หวั่นใจ ว่าคงไม่แคล้ว
เลยรักเข้าแล้ว จนได้
บอกแล้ว ไม่วันไหน
ต้องเผลอใจ เข้าสักวัน

รักคุณเข้าแล้ว เต็มทรวง
แล้วคุณอย่าหวง สัมพันธ์
เรา คิดมารักกัน ดี ไหม
ก็ ที ผมยังรักคุณก็คุณรักบ้างเป็นไร
ของรักกันได้ อย่าคิดอะไร เลย คุณ
ดนตรี 7 Bars..5...6...

7..รักคุณเข้าแล้ว เป็นไร
รักจนคลั่งไคล้ จริง จัง
คุณรักใครหรือยัง ฉันใด
หวั่นใจ ว่าคงไม่แคล้ว
เลยรักเข้าแล้ว จนได้
บอกแล้วไม่วันไหน
ต้องเผลอใจ เข้าสักวัน

รักคุณเข้าแล้ว เต็ม ทรวง
แล้วคุณอย่าหวงสัมพันธ์
เรา คิดมารักกัน ดี ไหม
ก็ ที ผมยังรักคุณก็คุณรักบ้างเป็นไร
ของ รัก กัน ได้ อย่าคิดอะไร เลย คุณ..

ฟัง เพลงชายคาหัวใจ - สุเทพ วงศ์กำแหง แม่ไม้เพลงไทย

เนื้อเพลง ชายคาหัวใจ

ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง

Emดนตรี
..น้อยคนจะทนได้อย่างตัวเรา
เมื่อโดนความเศร้า
เคล้าด้วยความช้ำ
มาบีบหัวใจ
ฉันรักเธอเลอเลิศเพียงใด
ตอบแทนรักได้
เศษเพียงเสี้ยวใจ
ไม่ปรารถนา
..ฉันทนสู้ยอม
เก็บออมดวงใจ
หวังจะมอบให้
ใช่สิ่งได้รับ
กลับเป็นน้ำตา
มีหัวใจรักอยู่ดวงเดียว
แต่มันไร้ค่า
อยากปาทิ้งไปให้มันแหลกราญ
..มี รัก สัก หน
ก็แสนอาภัพ
นับวันยิ่งแสน ทรมาน
ครั้น จะ ตัด ใจ
เลิกใฝ่ต้องการ
ก็เหมือนประหารหัวใจตัวเรา
..หวังเพียงชายคา
แห่งห้องดวงใจ
ของใครก็ได้
ซึ่งต่อแต่นี้ช่วยแผ่ร่มเงา
มาคุ้มครองป้องปกชีวา
ฉุดพาพ้นเศร้า
ด้วยเงาเมตตา
ชายคาแห่งใจ
(Solo....)
..มี รัก สัก หน
ก็แสนอาภัพ
นับวันยิ่งแสน ทรมาน
ครั้น จะ ตัด ใจ
เลิกใฝ่ต้องการ
ก็เหมือนประหารหัวใจตัวเรา
..หวังเพียงชายคา
แห่งห้องดวงใจ
ของใครก็ได้
ซึ่งต่อแต่นี้ช่วยแผ่ร่มเงา
มาคุ้มครองป้องปกชีวา
ฉุดพาพ้นเศร้า
ด้วยเงาเมตตา
ชายคาแห่งใจ..

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail