วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ฟังเพลงไขลูออกแขก - สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง ไขลูออกแขก

ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญ

เขว เขว เขว เขวจิมมะกาเล้เหล่ เขว เขว เขว ไขลูจะเล่น

ลิเก เอาล่ะว่า ไซยาบ่าเล เอาล่ะว่า ไซยาบ่าเล ผมเป็น
ลิเกหัดใหม่ (ฮัดชัดช่า ฮัดชัดช่า ฮัดชัดช่า)

ผมเป็นแขกมาจากลังกา มาอยู่พม่ามาเล่นลิเก บ้านผม
อยู่มัณฑะเลย์ มาเล่นลิเกเลยเจอะโฉมตรู ฮัลเล้วังก้า ผมมี
สมญาชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่า
ไขลู ( ฮัดชัดช่า)

จากพม่าผมมาอินเดีย จากเปอร์เซียผมไปมลายู จาก
บาลูผมไปลังกา (เฮ้) ฮัดชัดชัดฉ่า
จากยะวาผมมาเดลฮี จากตุรกีผมไปลังกา จากชวาผม
มาเมืองไทย ( เฮ้) หากินสบาย

จากยะลาผมมาระยอง จากพระตะบองผมไป
หนองคาย จากเชียงรายผมไปเชียงตุง ( เฮ้) หิวจนพุงโร
เบื่อเมืองไทยผมไปกำปง จากบันดงผมไปยะโฮ จาก

ไคโรผมมาเมืองไทย (เฮ้) แล้วไปโรงยา ( ๒ ครั้ง)
แขกเจ็บใจ คนไทยเขาว่า อับอายขายหน้า ไม่อยาก
แสดง ปีนี้มีแต่ของแพง แขกต้องท้องแห้ง กินแต่บูดู (ฮัดชัดฉา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail