วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ฟังเพลงลาวตีเขียด - สุรพล สมบัติเจริญเนื้อเพลง ลาวตีเขียด

ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญ

ข้างแรม หน้าหนาว กลางคืนเพื่อนลาวเขาเจ้าบ่แจง
มาตบแต่งกายาเที่ยวหาไต้คบ แล้ ลุน แล่น แต
แล้ แล ลุ แล่น แต แล้ ลุน แล่น แต
แล้ แล ลุ แล่น แต แล้ ลุน แล่น แต
แล้ แล ลุ แล่น แต แล้ ลุน แล่น แต
แล้ แล ลุ แล่น แต มือขวาถือไม้ มือซ้ายถือคบ
ไปหาเขียดยามพลบ ก็ถือคบลงไปส่ง
จับเขียดได้เก็บเอาไว้เกี่ยวเบ็ด ไปล่อปลาช่อนหัวเกล็ด
มาแกงเผ็ดต้มโคลง ตกปลาได้หายใจจึงค่อยลง
ตกปลาได้หายใจจึงค่อยลง ได้ปลามามากหลาย
เอาเบ็ดตะพายจนหลังโก่ง เดินย่ำตามริมโขง
นุ่งโสล่งลอยชาย โอโอ๋ละนอ
ข้างแรม หน้าหนาว
กลางคืนเพื่อนลาวเขาเจ้าบ่แจง มาตบแต่ง กายาเที่ยวหาไต้คบ
แล้ ลุ แล่น แต แล้ แล ลุ แล่น แต
แล้ ลุ แล่น แต แล้ แล ลุ แล่น แต
แล้ ลุ แล่น แต แล้ แล ลุ แล่น แต
แล้ ลุ แล่น แต แล้ แล แลุ แล่น แต
มือขวาถือไม้ มือซ้ายถือคบ ไปหาเขียดยามพลบ
ก็ถือคบลงไปส่ง จับเขียดได้ เก็บเอาไว้เกี่ยวเบ็ด
ไปล่อปลาช่อนหัวเกล็ด มาแกงเผ็ดต้มโคลง
ตกปลาได้จึงหายใจค่อยลง ตกปลาได้จึงหายใจค่อยลง
ได้ปลามามากหลาย เอาเบ็ดตะพายจนหลังโก่ง
เดินย่ำตามริมโขง นุ่งโสล่ง ลอยชาย
โอโอละเนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail