วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ฟังเพลงที่รัก - ชรินทร์ นันทนาคร เพลงลูกกรุงอภิมหาอมตะนิรันดร์กาล

เนื้อเพลง : ที่รัก

ศิลปิน : ชรินทร์ นันทนาคร

..นานแล้วพี่หลงพะวงมิหน่าย
...นานแล้วที่หมาย จะได้ภิรมย์
...นานแล้วพี่รักคอยจักชื่นชม
นาน แล้ว รักเพียงลมลม ตรมเช้า ค่ำ
...ที่รักนะรักเพราะใจมิกล้า
...ที่ช้านะช้า มิกล้าเผยคำ
...ที่คิดนะคิด กลัวอกจะช้ำ
เอ่ย คำแล้วเจ้าจะทำให้ช้ำใจ
...อย่าเหมือนน้ำค้างพราวพร่างใบพฤกษ์
พอยามดึกเหมือนดังจะดื่ม กิน ได้
..พอ รุ่งสางก็จางหายไป
รู้แน่แก่ใจ ได้แต่ ระทมชีวี
...ที่รักนะรักเพราะเทพเสริมส่ง
...ที่หลงนะหลง เพราะเจ้า แสนดี
...ที่หวงนะหวง เพราะสวยอย่างนี้
กลัว ใครเขามาแย่งพี่ ไป เอย
อย่าเหมือนน้ำค้าง พราวพร่าง ใบพฤกษ์
พอยามดึกเหมือนดังจะดื่ม กิน ได้
..พอ รุ่งสางก็จางหายไป
รู้แน่แก่ใจ ได้แต่ ระทมชีวี
...ที่รักนะรักเพราะเทพ เสริมส่ง
...ที่หลงนะหลง เพราะเจ้าแสนดี
...ที่หวงนะหวง เพราะสวย อย่างนี้
กลัว ใครเขามาแย่งพี่ ไป เอย..

2 ความคิดเห็น:

 1. ควรจะใ้ห้ credits ผู้แต่งทำนองและคำร้องด้วยนะครับ

  ทำนอง: สมาน กาญจนะผลิน

  คำร้อง: สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์

  ตอบลบ
 2. แก้คำผิดให้นะคะ

  ...ที่รักน่ะรัก "แต่" ใจไม่กล้า...

  ...พอรุ่ง "ราง" ก็จางหายไป...

  ตอบลบ

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail